Now Info Keypad
Panels Abstracts Scoring

40. Ulusal Çocuk Cerrahisi 26. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi Tübitak tarafından 2223-B Yurtiçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteğini 2023 yılı 3. Dönem başvurusunda almaya hak kazanmıştır.

You can receive your congress attendance certificate after completing the congress evaluation survey.