39th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

Scoring
Poster Yürüyüşü Puanlama Olgu Sunumu Puanlama
Back
Kongre katılım belgenizi ankte sayfasındaki değerlendirme anketini doldurarak alabilirsiniz.