38th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

Scoring
Poster Yürüyüşü Puanlama Olgu Sunumu Puanlama
Back
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...