Close

Poster - 76

Diversion Colitis in Hirschsprung's Disease

ÇA Karadağ*, N Urgancı**, D Güller**, S Odabaşı*, M Demir*, N Sever*
*Health Sciences University, Şişli Hamidiye Etfal SUAM, Pediatric Surgery Departmant, Istanbul
**Health Sciences University, Şişli Hamidiye Etfal SUAM, Pediatric Surgery Departmant, Istanbul

Objective: Diversion colitis(DC) is a disease characterized by inflammation of the mucosa in the dysfunctional part of the colon after colostomy or ileostomy. Hirschsprung's disease is a pathology that causes neonatal bowel obstruction and may require an ostomy.
In this report, a case of diversion colitis is presented in a patient who had an ileostomy due to Hirschsprung's Disease(HD) in the neonatal period and definitive operation was delayed and no distal washing was performed.

Case report: A two-year-old male patient, underwent an emergency loop ileostomy on the postnatal 25th day with the preliminary diagnosis of HD in another center, applied to us with the complaint of ostomy closure and rectal bleeding in form of stainning.
İt was understood that no biopsy was performed for the diagnosis. Distal washing was not performed during the follow-up at home. Rectal biopsy was performed primarily to confirm the diagnosis and no ganglion cells were seen. Surgery was postponed due to the pandemic, and distal washing was recommended to control bleeding. When the patient presented with massive bleeding requiring blood transfusion five months later, it was learned that distal colon washing was not performed. Colonoscopy was performed, the extensive fragile and bleeding nature of the mucosa suggested that it was a diversion colitis. Mucosal biopsy, ganglion cells could not be evaluated due to intense inflammation. Ocreotide was started and bleeding was significantly reduced. Also additional research did not support inflammatory bowel disease. Laparotomy and biopsy were performed to determine the level and differential diagnosis of bleeding. As a result of the biopsies, it was understood that the classical rectosigmoid level. The cause of the bleeding was accepted as diversion colitis. Rectal washings were started with Meselazine and Antepsin-Methylprednisolone and Ocreotide was discontinued. Bleeding has stopped, is still being prepared for definitive surgery.
Conclusion: Although diversion colitis is mostly seen in adults, it should not be forgotten that it can also be seen in children.
In cases where ostomy is required, the distally dysfunctional segment should be left as short as possible. Disabled segment length increases in direct proportion to DC.
Distal bowel irrigation should not be neglected in pediatric patients who are ostomy.

Keywords: Diversion Colitis, Hirschsprung, Ileostomy, Colostomy

Poster - 76

Hirschsprung Hastalığında Diversiyon Koliti

ÇA Karadağ*, N Urgancı**, D Güller**, S Odabaşı*, M Demir*, N Sever*
*Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal SUAM, Çocuk cerrahisi Kliniği, İstanbul
**Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Gastroentetoloji Kliniği

Amaç: Diversiyon koliti, kolostomi veya ileostomi sonrası kolonun işlevsiz bölümündeki mukozanın inflamasyonu ile karakterize olan bir hastalıktır. Hirschsprung hastalığı, neonatal bağırsak tıkanıklığına neden olan ve ostomi gerektirebilen bir patolojidir.

Burada yenidoğan döneminde Hirschsprung hastalığı nedeniyle ileostomi açılan ve definitif operasyon gecikmiş, distal yıkama yapılmamış bir hastamızda gelişmiş diversiyon koliti olgusu sunulmuştur.

Olgu sunumu: Başka bir merkezde Hirschsprung hastalığı ön tanısı ile postnatal 25.günde acil olarak loop ileostomi yapılmış, iki yaşındaki erkek hasta, ostominin kapatılması ve zaman zaman kirlenme şeklinde rektal kanama şikayetiyle tarafımıza başvurdu.

Öyküsünde tanıya yönelik herhangi bir biopsi yapılmadığı anlaşıldı. Evdeki takibinde distal yıkama da yapılmamıştı. Öncelikle tanıyı doğrulamak için yapılan rektal biyopside ganglion hücresi görülmedi. Pandemi nedeniyle ameliyat ertelendi, kanamanın kontrol altına alınması için distal yıkama önerildi. Hasta beş ay sonra kan trasfüzyonu gerektiren masif kanama ile başvurduğunda distal kolon yıkamasının yapılmadığı öğrenildi. İnflamatuar bağırsak hastalığı ön tanılar arasındaydı, ancak kolonoskopi yapıldığında mukozanın yaygın frajil ve kanamalı yapısı, ön planda diversiyon kolitini düşündürdü. Alınan mukoza biyopsisinde, yoğun enflamasyon nedeniyle ganglion hücreleri değerlendirilemedi. Bu dönemde okreotid başlanarak kanama önemli oranda azaltıldı. Ek incelemeler de enflamatuar bağırsak hastalığı düşündürmedi. Ardından seviyenin belirlenmesi ve kanamanın ayırıcı tanısı için laparatomi ile biopsi yapıldı. Biyopsiler sonucu HHnın zannettiğimizin aksine uzun segment değil klasik rektosigmoid düzeyde olduğu anlaşıldı. Kanamanın sebebi diversiyon koliti olarak kabul edildi. Meselazin ve Antepsin-Metilprednisolon ile rektal yıkamalar başlandı ve okreotid kesildi. Kanaması durmuş olan hastamız halen definitif ameliyat için hazırlanmaktadır.

Sonuç: Diversiyon koliti daha çok erişkinlerde görülmekte birlikte çocuklarda da görülebileceği unutulmamalıdır.

Ostomi yapılması gereken durumlarda distalde işlevsiz kalan segment mümkün olan en kısa boyda bırakılmalıdır. Devre dışı bırakılan segment uzunluğu diversiyon koliti ile doğru orantılı olarak artar.

HHda ostomi yapılırken seviyeyi belirleyecek biyopsilerin yapılması ileride gereksiz bir seviyelendirme biyopsisi ameliyatını engeller.

Ostomize edilen çocuk hastalarda distal barsak yıkaması ihmal edilmemelidir.

Anahtar Kelimeler: Hirschsprung, Diversiyon Kolit, İleostomi, Kolostomi

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...