Close

Oral Presentation - 8

A different method for gastrostomy: laparoscopic percutaneous gastrostomy

M Çelenk, BD Demirel, S Hancıoğlu, B Yağız, F Bernay
Ondokuz Mayıs University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Samsun, Turkey

Aim: Many different techniques have been described for gastrostomy. In this study, we aimed to share a new technique that we have recently started to implement and its results

Methods: Patients who underwent laparoscopic percutaneous gastrostomy were followed up during the early postoperative period and during follow-up, and complications were determined. In patients who underwent laparoscopy with this method, the orogastric tube was grasped with the help of a grasper. The needle, which was advanced percutaneously from the place where gastrostomy was planned, was advanced into this tube. The guide wire advanced through the needle was taken out of the mouth. The catheter attached to the guide wire was pulled out of the abdomen. With laparoscopic vision, the abdominal wall of the stomach was seen and the bumper of the catheter was placed in the stomach.

Results: There were 22 patients who underwent laparoscopic percutaneous gastrostomy. 14 of them were boys and 8 of them were girls. Their age ranged from 2.25 to 17.25 years, with an average of 8.6 years. All patients had neurological disease. Concurrent fundoplication was performed in 19 patients. No complications were observed in any of the patients in the first 21 postoperative days. The mean follow-up period was 6.61 months (1 to 17.5 months). During this period, peristomal discharge was observed in two patients, and buried bumper syndrome was observed in two patients (at the 4th and 12th weeks postoperatively). He recovered with conservative treatment by tube replacement. No patient required surgical intervention.

Conclusion: Laparoscopic percutaneous gastrostomy is a safe and easily applicable method. Many major complications can be prevented by applying it under laparoscopic vision. It does not require simultaneous endoscopy.

Keywords: gastrostomy, laparoscopy, percutaneous

Sözlü Sunum - 8

Gastrostomi için farklı bir yöntem: laparoskopik perkütan gastrostomi

M Çelenk, BD Demirel, S Hancıoğlu, B Yağız, F Bernay
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD Samsun, Türkiye

Amaç: Gastrostomi için birçok farklı teknik, farklı yöntemlerle uygulanmaktadır. Bu çalışmamızda tariflediğimiz yeni bir teknik ve sonuçlarının paylaşılması amaçlandı.

Yöntem: Laparoskopik perkütan gastrostomi yapılan hastalar postoperatif erken dönem ve takip süreleri boyunca izleme alınarak komplikasyonlar ve gastrostomi ilişkili bulgular derlendi. Bu yöntem ile laparoskopi yapılan hastada, orogastrik olarak ilerletilen sonda gresper yardımıyla tutuldu. Gastrostomi açılması planlanan yerden perkütan olarak ilerletilen iğne bu sondanın içerisine ilerletildi. İğne içerisinden ilerletilen kılavuz tel ağızdan dışarı alındı. Kılavuz tele bağlanan katater, batın dışına çekildi. Laparoskopik görüş ile mide batın duvarı görülerek kataterin mantarı mideye oturtuldu.

Bulgular: Laparoskopik perkütan gastrostomi yapılan 22 hasta mevcuttu. 14’ü erkek, 8 i kızdı. Yaşları 2,25- 17,25 yıl arasında, ortalama 8.6 yıldı. Hastaların tamamında nörolojik hastalık mevcuttu. 19 hastada eş zamanlı fundoplikasyonda yapılmıştı. Postoperatif ilk 21 günde hiçbir hastada komplikasyon görülmedi. Takip süresi ortalama 6,61 aydı ( 1- 17,5 ay). Bu sürede iki hastada peristomal akıntı, 2 hastada Buried Bumper sendromu (postoperatif 4. ve 12. haftalarda) görüldü. Tüp değişimi ile konservatif tedavi ile iyileşti. Hiçbir hasta cerrahi müdahale gerektirmedi.

Sonuç: Laparoskopik perkütan gastrostomi güvenli ve kolay uygulanabilir bir yöntemdir. Laparoskopik görüş altında uygulanarak birçok major komplikasyon engellenmiş olur. Eş zamanlı endoskopi yapılmasını gerektirmez.

Anahtar Kelimeler: gastrostomi, laparoskopi, perkütan

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...