Close

Video Presentation - 17

Thoracoscopic plication for diaphragm evantration with endostapler

B Dağdemir, T Pamuk, S Hancıoğlu, BD Demirel, E Arıtürk
Ondokuz Mayıs University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Samsun, Turkey

Aim: Plication can be applied with many different techniques in the diaphragmatic evantration which occures as a result of congenital or acquired phrenic nerve damage. In this presentation, a case of diaphragmatic evantration treated with thoracoscopic plication is presented.

Video method: A 16-year-old male was diagnosed as diaphragmatic evantration by fluoroscopy which was done for high left diaphragm line on his chest x-ray. Thoracoscopy was performed to the patient who had no previous surgical history. The diaphragm was found to be quite weak and wide. Stomach was decompressed. Ensuring that the phrenic nerve and intraabdominal organs were preserved, the diaphragm was incised and repaired with stapler. Adequate tension was provided in the diaphragm. The stapler line was supported with V-Loc suture. The patient had no problems in the postoperative 6-month follow-up.

Conclusion: Thoracoscopic plication for diaphragm evantration with endostapler is a safe and easily applicable method.

Keywords: diaphragm evantration, thoracoscopy, plication

Video Sunum - 17

Diyafram evantrasyonunda endostapler ile torakoskopik plikasyon

B Dağdemir, T Pamuk, S Hancıoğlu, BD Demirel, E Arıtürk
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD Samsun, Türkiye

Amaç: Doğuştan ya da kazanılmış frenik sinir hasarı sonucu gelişen diyafram evantrasyonunda birçok farklı teknik ile diyafram plikasyonu uygulanabilir. Bu sunuda torakoskopik olarak plikasyon yapılan diyafram evantrasyonu olgusu sunuldu.

Video yöntem: 16 yaş erkek hasta, nefes darlığı şikayetiyle çekilen akciğer grafisinde sol diyafram hattı yüksek olması nedeniyle görülen floroskopisi ile diyafram evantrasyonu tanısı aldı. Geçirilmiş cerrahi öyküsü olmayan hastaya torakoskopi yapıldı. Diyaframın oldukça zayıf ve geniş olduğu görüldü. Mide dekompresyonu sağlandı. Frenik sinir ve batın içi organların korunduğundan emin olunarak stapler aracılığı ile diyafram kesilip zımbalandı. Diyaframda gerginlik sağlandı. Stapler hattı V-Loc sütür ile kapatıldı. Postoperatif 6 aylık takibinde hasta sorunsuzdu.

Sonuç: Diyafram evantrasyonunda torakoskopik olarak endostapler ile plikasyon güvenli ve kolay uygulanabilir bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: diyafram evantrasyonu, torakoskopi, plikasyon

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...