Close

Video Presentation - 20

Laparoscopic Ladd procedure for the diagnosis and treatment of a newborn with suspected malrotation and volvulus: A video presentation

M Erman, E Divarcı, MO Ergün, A Çelik, G Özok
Ege University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, İzmir

Purpose: The diagnosis of malrotation and volvulus should be excluded in first place in newbornes presented with bilious vomiting. Radiological-clinical findings can be inconsistent in some cases.It was aimed to present the diagnosis and minimally invasive surgery procedure of a newborn, admitted with suspicious clinical findings whereas suspected of volvulus radiologically.

Video method and results:A fifteen day old female newborn presented with bilious vomiting.There were no signs of peritonitis on physical examination.Spontaneous stool output was present. Distension in abdomen wasn’t inspected. Neither physical examination nor pathologic evidence in patient’s biochemistry tests suggested requirement of any surgical intervention. However, ultrasonography indicated that malrotation and volvulus may present. Upper GI tract radiography was examined.Significant findings were detected in terms of malrotation along with partial obstruction in intestines. The patient was evaluated with the current clinical state and radiological findings and a diagnostic laparoscopy and if necessary, minimally invasive surgery had been planned.During laparoscopic exploration, Ladd bands pressing on the duodenum and one complete torsion of midgut volvulus (with no affected intestinal blood circulation) were determined. A 5mm trocar was inserted through umbilicus along with 3mm trocars on right upper and left upper quadrant.After Ladd bands were resected by hook cautery intestinal segments from caecum to proximally were inspected, ileal segments were found to be volvulated abdout 1 complete torsion around the meso. Derotation was performed along with Meso expansion.Appendix was took out from umblilical trocar hole after intracorporeal appendectomy had been applied. As caecum and colon is placed on the left side and the small intestines has been moved the right side.The patient was orally fed on the first day and discharged next day.

Conclusion: Malrotation and volvulus should be excluded firstly in every newborn presented with bilious vomiting.In experienced centers, diagnosis and treatment can be successfully managed with minimally invasive surgery.

Keywords: Malrotation, Volvulus, Bilious vomiting,Minimal invasive surgery, Newborn

Video Sunum - 20

Şüpheli malrotasyon ve volvulus düşünülen yenidoğanın tanı ve tedavisinde laparoskopik Ladd prosedürü: Video sunumu

M Erman, E Divarcı, MO Ergün, A Çelik, G Özok
Ege Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: Safralı kusma şikayeti ile başvuran her yeni doğanda malrotasyon ve volvulus tanısı öncelikle dışlanmalıdır. Radyolojik ve klinik bulgular bazen tutarsızlık gösterebilmektedir. Bu çalışmada şüpheli klinik bulgularla başvuran ancak radyolojik olarak volvulustan şüphelenilen yenidoğanda tanı ve minimal invaziv cerrahi sürecinin sunulması amaçlandı.

Video yöntem ve bulgu: 15 günlük kız hasta safralı kusma şikayeti ile başvurdu. Fizik muayenesinde batın muayenesinde peritonit bulguları mevcut değildi. Distansiyon yoktu. Spontan gaita çıkışı mevcut olup peritonit bulgusu saptanmadı. Biyo-kimya tetkiklerinde akute cerrahi tedavi gerektirecek patoloji düşündürecek bulgu mevcut değildi. Ancak yapılan ultrasonografide malrotasyon ve volvulus olabileceği belirtildi. Hastaya üst GIS pasaj grafisi çekildi. Grafide parsiyel obstrüksiyon bulgularıyla beraber malrotasyon açısından anlamlı bulgular saptandı. Hasta, mevcut klinik tablo ve radyolojik bulgularla değerlendirilerek tanısal laparoskopi ve sonrasında gerekirse minimal invaziv cerrahi kararı verildi. Laparoskopik eksplorasyonda duodenum üzerine basan Ladd bantları ve bağırsak dolaşımını bozmayan bir tur midgut volvulus saptandı. saptandı. Umbilikustan 5 mm, sağ ve sol üst kadrandan 3 mm’lik trokarlar yerleştirildi. Ladd bantları hook koter ile serbestleştirildikten sonra çekumdan proksimale doğru barsak ansları takip edilerek ilerlendiğinde ileal ansları mezo etrafında bir tam tur dönerek volvüle olduğu görüldü. Volvüle olan kısma derotasyon yapıldı. Mezo genişletildi. İntrakorporeal appendektomi uygulandıktan sonra 5 mm’lik umbilikus trıokarından batın dışına alındı. Çekumdan itibaren kolon sol tarafa, ince bağırsaklar sağ tarafa yerleştirildi. Hasta ameliyat sonrası birinci günde beslendikten sonra ikinci günde taburcu edildi.

Sonuç: Yeni doğan döneminde safralı kusma ile başvuran her hastada öncelikle malrotasyon ve volvulus tanısıdışlanmalıdır. Endoskopik cerrahi konusunda tecrübeli merkezlerde tanı ve tedavi süreci minimal invaziv cerrahi ile başarılı şekilde yürütülebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Malrotasyon, Volvulus, Safralı kusma, yenidoğan, Minimal invaziv cerrahi

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...