Close

Poster - 7

Laparoscopic assisted PIRS technique in inguinal hernia surgery in children

T Yüksel, A Çelik, E Divarcı, G Özok, ÜZ Dökümcü, HA Erdener, MO Ergün
Ege University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, İzmir

Aim

Inguinal hernia operation is one of the most common operations in children. In this study, we aimed to share the results of the laparoscopic assisted PIRS technique applied in our clinic.

Methods

97 children:80 girls (82.5%) and 17 boys (17.5%), were operated with Laparoscopic assisted PIRS technique between August 2017 and May 2021 in our clinic. After exposure of the defect with the help of 5 mm umbilical optical trocar, a 16G IV cannula was inserted extra corporeally to the point corresponding to the internal ring and non-absorbable loop suture was introduced to abdomen. After introducing another non-absorbable suture through the loop, loop was pulled out in order to tie the edges of the other suture extra corporeally. Closing of internal ring was visualized laparoscopically. Detected contralateral hernia defects during exploration were also repaired.

Results

The ages of the girls ranged from 4 weeks to 17.6 years (average 4.8 years). The ages of the boys ranged from 7 weeks to 11.9 years (average 3,3 years).

Girls: 41 right hernias (51.3%), 23 left hernias (28.8%), 39 bilateral (48.8%). 16 bilateral hernias were detected before and 23 during the operation.

Boys: 9 right hernias (52.9%), 6 left hernias (35.3%), 4 bilateral (23.5%). 2 bilateral hernias were detected before and 2 during the operation.

One of the girl patient underwent open surgery due to hematoma during procedure, and one patient wound site revision was performed due to a postoperative suture reaction. Procedure was repeated due to recurrence one of the boy patient.

Conclusion

Laparoscopic assisted PIRS is an alternative to open inguinal hernia surgery with an excellent cosmetic results. Also it is safe, effective and minimally invasive method with the same complication rate as open surgery. However possibility of evaluation the contralateral inguinal defect is great advantage then open surgery.

Keywords: inguinal hernia, inguinal hernia surgery, PIRS, PIRS technique, laparoscopic assisted PIRS technique, pediatric surgery

Poster - 7

Çocuklarda kasık fıtığı cerrahisinde laparoskopik yardımlı PIRS tekniği

T Yüksel, A Çelik, E Divarcı, G Özok, ÜZ Dökümcü, HA Erdener, MO Ergün
Ege Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç

Kasık fıtığı ameliyatı çocuklarda en sık yapılan ameliyatlardan biridir. Bu çalışmada kliniğimizde uygulanan laparoskopik yardımlı PIRS tekniğinin sonuçlarını paylaşmayı amaçladık.

Yöntem

Ağustos 2017-Mayıs 2021 tarihleri ​​arasında kliniğimizde 80'i kız (%82,5) ve 17'si erkek (%17,5) olmak üzere 97 çocuk Laparoskopik yardımlı PIRS tekniği ile ameliyat edildi. Defekt 5 mm umbilikal optik trokar yardımıyla görüldükten sonra internal ringe karşılık gelen noktaya ekstrakorporeal olarak 16G IV kanül yerleştirildi ve batına emilmeyen loop sütür yerleştirildi. Loop içinden emilmeyen başka bir sütür yerleştirildikten sonra, sütürün uçlarını ekstrakorporeal bağlamak için loop dışarı çekilerek düğüm oluşturuldu ve iç delik ağzının direk görüş altında kapandığı izlendi. Eksplorasyon sırasında tespit edilen kontralateral fıtık defektleri de onarıldı.

Bulgular

Kızların yaşları 4 hafta ile 17,6 yıl (ortalama 4,8 yıl) arasında değişmektedir. Erkeklerin yaşları 7 hafta ile 11,9 yıl (ortalama 3,3 yıl) arasında değişmektedir.

Kızlar: 41 sağ fıtık (%51,3), 23 sol fıtık (%28,8), 39 bilateral (%48,8). Operasyon öncesi 16, operasyon sırasında 23 bilateral fıtık tespit edildi.

Erkekler: 9 sağ fıtık (%52,9), 6 sol fıtık (%35,3), 4 bilateral (%23,5). Operasyon öncesi 2, operasyon sırasında 2 bilateral fıtık tespit edildi.

Kız hastadan biri işlem sırasında hematom nedeniyle açık, bir hastada postoperatif sütür reaksiyonu nedeniyle yara yeri revizyonu yapıldı. Erkek hastadan birinin nüks etmesi üzerine işlem tekrarlandı.

Sonuç

Laparoskopik yardımlı PIRS, mükemmel kozmetik sonuçları ile açık kasık fıtığı cerrahisine bir alternatiftir. Ayrıca açık cerrahi ile aynı komplikasyon oranı ile güvenli, etkili ve minimal invaziv bir yöntemdir. Bununla birlikte karşı taraftaki kasık defektini değerlendirme imkanı açık cerrahiye göre büyük avantajdır.

Anahtar Kelimeler: inguinal herni, kasık fıtığı, inguinal herni cerrahisi, kasık fıtığı cerrahisi, PIRS, PIRS tekniği, laparaskopik yardımlı PIRS, çocuk cerrahisi

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...