Close

Poster - 29

LAPAROSCOPIC EXCISION OF A VERY RARE ISOLATED GASTRIC ENTERIC DUPLICATION CYST

M Erman, A Çelik
Ege University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, İzmir

Introduction

Gastrointestinal duplication cysts are rare congenital anomalies, being detected in early intrauterine periods, and giving symptoms mostly in the first days of life. Gastric duplication cysts are rare duplications. Isolated gastric duplication cysts, on the other hand, are a much rarer form reported in the literature as case reports.

Case

4-month-old male patient born 3180g at 39 weeks, had been diagnosed antenatally with a 37x17mm intra-abdominal cystic mass by ultrasonography (US) at the 20th gestational week. He admitted to our clinic because of an increase in cyst size and for having intermittant constipation and vomiting. Detailed US reported a 59x30x23mm lobulated contoured cystic lesion in the right lateral part of the bladder, extending to the level of the umbilicus, with a stratified wall and debris inside. Intestinal duplication cyst was considered as the first diagnosis and laparoscopic excision was planned. In the laparoscopy, the mass was mobile, thick-walled, cystic in appearance, isolated from surrounding tissues, connected to the sigmoid colon mesentery by a peduncle. The thick peduncle was sealed and cut. The cyst, which shrank when its mucoid contents were emptied by a percutaneous needle, was taken out of the abdomen from the 5mm working port. The patient was fed orally in the 2nd postoperative hour and was discharged at the 10th hour. The mass was diagnosed histologically as a gastric duplication cyst due to the gastric type of lining epithelium. No recurrence or additional pathology was detected in the follow-up US in the 6-month postoperative follow-up.

Conclusion

Duplication cysts have an important place in the differential diagnosis of prenatal cystic masses. In cases with special ultrasonographic findings of duplication cysts, additional examination may not be required. Laparoscopic excision of the lesion, without the need for bowel resection can be safely performed for completely isolated duplication cysts.

Keywords: enteric duplication, gastric duplication, child, laparoscopy,

Poster - 29

Nadir Görülen İzole Gastrik Duplikasyon Kistinin Laparoskopik Yöntemle Çıkarılması

M Erman, A Çelik
Ege Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Giriş: Gastrointestinal duplikasyon kistleri, ağızdan anüse kadar yerleşebilen ve embriyolojik gelişim sırasında ortaya çıkan nadir doğumsal anomalilerdir. Son zamanlarda radyolojik inceleme ile erken intrauterin dönemlerden itibaren saptanmakta ve genellikle yaşamın ilk günlerinde klinik belirtiler vermektedir. Gastrik duplikasyon kistleri nadir görülen duplikasyonlardır. İzole gastrik duplikasyon kistleriyse literatürde olgu sunumu olarak bildirilen çok daha nadir bir formdur.

Olgu: 39 haftalık 3180g erkek hasta, antenatal 20. hafta USG sinde saptanan 37x17mmlik kistik kitle nedeniyle başka merkezde takipli hasta kist boyutunda artış olması nedeniyle kliniğimize başvurdu. Hastanın hikayesinde geçici kabızlık ve kusma şikayeti olduğu öğrenildi. Başvurusunda günlük 3-4 kez gaita çıkarıyordu, beslenmesi normaldi. Fizik muayenede palpasyonla batın orta hatta, mobil, düzgün yüzeyli kitle saptandı. Ultrasonografide 59 x 30 x 23 mm boyutta, tabakalı duvar yapısına sahip, içerisinde debris bulunan, lobüle kontürlü kistik lezyon saptandı. Tabakalı duvar yapısına sahip olması ve yerleşimi nedeniyle intestinal duplikasyon kisti düşünülerek ek görüntülemeye ihtiyaç duyulmadan operasyon planlandı. Laparoskopide kitlenin izole, mobil, kalın duvarlı, kistik görünümde, sigmoid kolon mezenterine pedinkülle bağlı olduğu görüldü. Pedinkül takip edilerek köküne ulaşıldı, mezenteri koruyarak, besleyici damarları içeren kalın pedinkül mühürlenerek kesildi. Perkütan yöntemle koyu kıvamlı, mukoid kist aspire edildi ve çıkarıldı. Makroskopik görünüm intestinal duplikasyon kisti ile uyumlu idi. Hasta postoperatif 2. saat oral beslendi ve 10. saatinde taburcu edildi. Kitle, histolojik ve immünhistokimyasal inceleme sonucunda epitelinin gastrik tipte olması nedeniyle gastrik duplikasyon kisti tanısı aldı. Postoperatif izleminde nüks saptanmadı.

Sonuç: Duplikasyon kistleri prenatal kistik kitlenin ayırıcı tanısında önemli bir yere sahiptir. Gastrointestinal duplikasyonlar için ideal tedavi, genellikle bitişik bağırsakların ve mezenterin rezeksiyonu ile tam rezeksiyondur. Ancak tamamen izole duplikasyon kistlerinde barsak rezeksiyonu gerekmeden güvenle yapılabilmektedir. Duplikasyon kistleri formunun bilinmesi, cerrahların uygun cerrahi prosedürü seçmelerine yardımcı olacaktır. Asemptomatik, büyüyen karın içi kistik kitlelerde duplikasyon kisti ön tanısı ile laparoskopik eksplorasyon ilk cerrahi seçenek olarak düşünülmelidir. Laparoskopinin avantajları hasta yönetimine önemli katkılar sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Gastrik duplikasyon kisti, Enterik duplikasyon kisti, Çocuk, Laparoskopi

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...