Close

Poster - 57

Laparoscopic Excision of Left Adrenal Neuroblastoma

B Tander*, F Demir**, S Aksöyek***, C Canpolat**
*Acibadem University School of Medicine Department of Pediatric Surgery
**Acibadem University, School of Medicine, Division of Pediatric Hematology-Oncology, Istanbul
***Acibadem Altunizade Hospital

Introduction:

Laparoscopic excision of left adrenal mass, especially if it is regressive after chemotherapy, might be challanging. We present here two cases with left adrenal neuroblastoma totally excised by laparoscopy, one metastatic significantly regressed after chemotherapy and together with a local metastatic lesion and the other primary lesion.

Case 1:

Nine month old girl was admitted multi-metastatic (including CNS) left adrenal neuroblastoma. After chemotherapy, MIBG showed regression of metastasi and a residuel left adrenal mass with 2x1x1 cm diameters, as well as a local metastasis. According to the tumor council, the left adrenal mass is laparoscopically excised. The position for laparoscopy was semilateral/lateral. Four trochars were used. The left adrenal gland was dissected by Ligasure and monopolar cautery. An incisional biopsy was performed on the mass at the renal hilus. Histopathologic examination of the adrenal gland revealed a mature ganglioneuroma transformation and normal renal tissue was found at the mass of renal hilum. The patient receive treatment for metastasi and a bone marrow transplantation is planning.

Case 2:

One and half year old boy was admitted left adrenal mass. According to the tumor council, the left adrenal mass is laparoscopically excised. The position for laparoscopy was semilateral/lateral. Four trochars were used. The left adrenal gland was dissected by Ligasure and monopolar cautery. Histopathologic examination of the adrenal gland revealed a neuroblastoma. MIBG and other imaging studies showed no other location. According to tumor markers neuroblastoma is favorable and no further treatment is indicated.

Conclusion:

Left adrenal gland excision for metastatic neuroblastoma is possible, safe and effective by an ergonomically well planned laparoscopy.

Keywords: neuroblastoma, laparoscopy

Poster - 57

Sol Adrenal Nöroblastomun Laparoskopik Eksizyonu

B Tander*, F Demir**, S Aksöyek***, C Canpolat**
*Acıbadem Universitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul
**Acıbadem Üniversitesi, Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul
***Acıbadem Altunizade Hastanesi

Giriş:

Sol adrenal kitlenin laparoskopi ile çıkarılması özellikle tedavi sonrası küçüldüyse teknik zorluklar içerebilmektedir. Bu sunuda, metastatik sol adrenal nöroblastom tedavisi sonucu küçülmüş primer kitlenin, buna komşu olası metastazının ve ana tedavi olarak primer kitlenin laparoskopik çıkarıldığı iki hasta ve teknik ayrıntıları sunulmaktadır.

Olgu 1:

2,5 yaşında erkek, merkezi sinir sistemi dahil multipl metastazlar nedeniyle 1,5 yaşındayken başvurdu ve primeri sol adrenal olduğu düşünülen nöroblastom saptanarak pediatrik onkoloji tarafından tedaviye alındı. Kemoterapi sonrası MIBG ile metastazlarda gerileme saptanması nedeniyle tümör konseyi tarafından 2x2x1 cm boyutlarındaki rezidüv sol adrenal kitlenin çıkarılması kararlaştırıldı. Sol semilateral/lateral pozisyonda dört adet trokar ile sol kolon devrilip retroperitonda böbrek ve sol adrenal izole edildi. Adrenal bez çevre bağlantılarından Ligasure ve koter yardımıyla ayrılarak çıkarıldı. Böbrek hilusundaki lenf nodu görünümlü kitleden biopsi alındı. Histopatolojik incelemede kitlenin ganglionöroma'ya matür transformasyon gösterdiği ve lenf nodu düşünülen yerin de doğal böbrek dokusu olduğu saptandı. Hasta halen metastazları için tedavi görmekte ve kemik iliği nakli planlanmaktadır.

Olgu 2:

Dokuz aylık kız, sol adrenal kitle ile başvurdu. Sol semilateral/lateral pozisyonda dört adet trokar ile sol kolon devrilip retroperitonda böbrek ve sol adrenal izole edildi. Adrenal bez çevre bağlantılarından Ligasure ve koter yardımıyla ayrılarak çıkarıldı. Histopatolojik incelemede kitlenin nöroblastom olduğu saptandı. MIBG ve diğer görüntüleme yöntemleri ile başka lokasyon saptanmadı. Tümör belirteçleri ile “favaroble” olarak değerlendirilen hastaya ek tedavi gereksinimi duyulmadı.

Sonuç:

Sol adrenal lokalizasyonlu metastatik nöroblastom olgularında, kitlenin eksizyonu ve intraabdominal biopsiler için ergonomik olarak iyi planlanmış laparoskopi güvenli ve etkindir.

Anahtar Kelimeler: Nöroblastom, Laparoskopi

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...