Close

Poster - 61

Role of preoperative angioembolization in childhood giant solid masses

S Türker Çolak, K Tutuş, ŞS Kılıç, Ö Özden, M Alkan, R Tuncer
Cukurova University Faculty of Medicine Department of Pediatric Surgery

Purpose: Reducing the size of surgical operations in the solid masses of childhood can be used for surgical operations. We aimed to discuss our two patients who underwent angioembolization before the operation.

Case 1: A 5 year-old male patient was admitted due to a non-vehicle traffic accident, and a trucut biopsy was performed due to the presence of a solid mass thought to originate from the left kidney and extending to the left hemitorax in the computarized tomography taken in an external center, and the result was reported as ganglioneuroma. In the examinations performed in our clinic, a giant mass of 13x10x10 cm located in the left thoracoabdominal area was detected and embolization was performed to the main artery that feding the mass before the operation. On the 6th day after embolization, the mass located in the left hemithorax was totally removed. There was no major bleeding.

Case 2: In the computerized tomography examination performed after neoadjuvant chemotherapy, a mass of 13x11x18 cm in the right kidney and a mass of 2.5x1.5 cm in the left kidney was detected in the patient who was followed up for bilateral Wilms tumor. Preoperative right renal artery embolization was performed to reduce the possibility of bleeding during surgery because the mass in the right renal site was very large. The patient underwent right nephroureterectomy on the 2nd day after embolization. There was no bleeding during the operation

Conclusion: We think that angioembolization applied before the operation in childhood giant solid tumors may help to remove the mass more easily by reducing bleeding.

Keywords: embolization, tumor

Poster - 61

Çocukluk çağı dev solid tümörlerde operasyon öncesi anjioembolizasyonun yeri

S Türker Çolak, K Tutuş, ŞS Kılıç, Ö Özden, M Alkan, R Tuncer
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: Anjioembolizasyon, çocukluk çağı solid tümörlerinde cerrahi öncesinde tümör boyutlarının küçülmesini sağlamak, cerrahi sırasında kanamayı azaltmak için kullanılabilir. Çalışmamızda operasyon öncesi anjioembolizasyon yapılan iki hastamızı tartışmayı amaçladık.

Olgu 1: 5 yaşında erkek hasta , araç dışı trafik kazası nedeniyle başvurduğu dış merkezde çekilen bilgisayarlı tomografide sol böbrekten orijin aldığı düşünülen ve sol hemitoraksa uzanan solid kitle görülmesi nedeni ile trucut biyopsi yaplmış ve sonucu ganglionörom olarak raporlanmış. Kliniğimizde yapılan tetkiklerinde sol torakoabdominal yerleşimli 13x10x10 cm dev kitle saptanan hastaya operasyon öncesi kitleyi besleyen ana artere embolizasyon yapıldı. Embolizasyon sonrası 6. gün sol toraksta yerleşmiş olan kitle total olarak çıkarıldı. Majör kanama olmadı.

Olgu 2: Bilateral Wilms tümörü nedeniyle takip edilen hastaya neoadjuvan kemoterapi sonrası yapılan bilgisayarlı tomografi incelemesinde sağ böbrekte 13x11x18 cm, sol böbrekte 2,5x1,5 cm kitle saptandı. Sağ renal lojdaki kitlenin çok büyük olması nedeniyle cerrahi sırasında kanama olasılığını azaltmak için preoperatif sağ renal arter embolizasyonu yapıldı. Embolizasyon sonrası 2. günde sağ nefroüreterektomi yapılan hastada operasyon sırasında kanama olmadı.

Sonuç: Çocukluk çağı dev solid tümörlerde operasyon öncesi uygulanan anjiyoembolizasyonun kanamayı azaltarak kitlenin daha kolay çıkarılmasına yardımcı olabileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: embolizasyon, tümör

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...