Close

Poster - 82

Giant juvenile fibroadenoma: Case report

S İspir Karalar*, M Duman Küçükkuray*, YA Kara*, E Ergün**, A Karaman*, İ Karaman*, İF Özgüner*
*Dr. Sami Ulus Maternity and Children's Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery
**Ankara University, School of Medicine, Department of Pediatric Surgery

Introduction

Fibroadenomas are the most frequent benign breast masses of adolescent girls. Rapidly growing fibroadenomas larger than 5 centimeters are named as giant fibroadenomas. The rapid growth of this kind of fibroadenomas could cause pressure to near breast tissue, enlarging of superficial veins, contraction of areola and ulcerous lesions on the skin. Thus, the differantiation of giant juvenile fibroadenomas from malign masses could be challenging.

Case

16-year-old girl presented to the hospital with a palpable pain-free mass in the right breast. Ultrasonography reported a 55 x 40 x 33 milimeters sized, showing heterogeneity with an internal vascularity in color doppler imaging, well shaped hypoechoic mass located at 2 centimeters away from areola in upper-outer quadrant of right breast. Tru-cut biopsy has resulted suspicious of fibroadenoma. Because of rapidly growing mass, total excision and breast-conserving surgery performed. Incision made at upper border of right areola and skin and the mass excised totally by breast-conserving surgery. Pathological evaluation reported as fibroadenoma and the patient had an uneventful six months follow-up period.

Conclusion

Conservational follow-up could be prior to surgical approach in smaller fibroadenomas, due to malignancy risk is lower than 0.3%. Surgical intervention should be evaluated when the mass size is larger than 5 centimeters, causing pain or malformation of breast. Phylloides tumor should be kept in mind and differential diagnosis must be made. If possible, breast-conserving surgery must be performed and only the mass should be excised to get better cosmetic outcome.

Keywords: Fibroadenoma, Breast, Adolescent

Poster - 82

Dev juvenil fibroadenom: Olgu sunumu

S İspir Karalar*, M Duman Küçükkuray*, YA Kara*, E Ergün**, A Karaman*, İ Karaman*, İF Özgüner*
*Dr Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Çocuk Cerrahisi A.D
**Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Giriş

Fibroadenomlar özellikle adelosan çağında en sık görülen iyi huylu meme kitleleridir. 5 cm’nin üzerinde hızlı büyüyen fibroadenomlar dev fibroadenomlar olarak adlandırılırlar. Bu tür fibroadenomdaki ani büyüme; çevre meme dokusuna basıya, yüzeyel venlerde genişlemeye, meme başında çekilmelere, deri ülserasyonlarına neden olabilir. Bu durum aynı zamanda malign hastalıklar ile de karıştırılmasına yol açar.

Olgu

16 yaşında kız hasta kliniğimize sağ memede ele gelen ağrısız kitle şikâyeti ile başvurdu. Hastaya yapılan ultrasonografik (USG) incelemede sağ meme üst dış kadranda areolaya 1-2 cm mesafede en geniş boyutlarında 55 x 40 x 33 mm ölçülen renkli doppler ultrasonografide (RDUS) yer yer internal vasküleritenin izlendiği heterojen iç ekoya sahip düzgün sınırlı hipoekoik kitle izlendi. Hastadan ilk aşamada tru-cut biyopsi örneği alındı. Hastanın biyopsi sonucu fibroadenom açısından şüpheli olarak geldi, kitlenin boyutlarındaki ani artış nedeniyle hastaya eksizyon işlemi planlandı. Sağ meme üst kısımdan, areola ile cilt bileşkesinden girilerek kitle tek parça halinde çıkarıldı Hastanın patoloji sonucu fibroadenom ile uyumlu geldi.

Sonuç

Küçük boyuttaki fibroademlorda eksizyondan önce takip daha öncelikli tercih olabilir, çünkü fibroadenomaların malignleşme ihtimali %0.3’ten azdır. Genelde 5 cm’den büyük, memede şekil bozukluğu ve ağrıya neden olan kitlelerde cerrahi tedavi düşünülmelidir. Hızlı büyüme nedeniyle ağrı, memede şekil bozukluklarına neden olabilir. Filloides tümör ihtimali kesinlikle akılda tutulmalı ve ayırıcı tanı yapılmalıdır. Cerrahi eksizyon sırasında meme dokusunun korunarak sadece kitlenin çıkarılması ve sonrasında iyi bir estetik sonuç elde edilmeye çalışılması amaçlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Fibroadenom, Meme, Adölesan

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...