Close Görüntüyü Aç

Poster - 39

Splenic torsion: A rare cause of acute abdomen in a patient with Diaphragmatic hernia

J Naghiyev, E Divarcı, A Çelik, MO Ergün, G Özok
Ege University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, İzmir

Introduction:

In the long-term follow-up of patients treated for congenital diaphragmatic hernia (CDH) in the neonatal period atypical reasons can be observed due to concomitant malrotation in the acute abdomen that develops.Most common reasons of acute abdomen are: atypically located appendix, brid ileus and volvulus. Aim of this study is to present diagnosis and treatment of a very rare complication of CDH patient who has developed acute abdomen: Splenic torsion

Case:

A 7 year-old girl presented to our emergency service with a 3 day history of persistent abdominal pain and vomiting.Patient was operated at age of one day because of left sided congenital diaphragmatic hernia.During physical examination:Epigastric and upper left quadrant tenderness was found and an epigastric and left lumbar mass was palpated.Ultrasound, showed an enlargement of spleen (14 cm) and suspicious findings suggesting an acute appendicitis.Laboratory studies displayed high WBC and CRP. From erect abdominal X-ray ileus findings presented.With an preliminary diagnosis of atypical located appendicitis, a laparoscopic exploration was performed.Appendix was found to be at normal anatomic position, diaphragm was intact but in epigastric and upper left quadrant a mass covered with omentum was spotted.Omentum was freed from the surface of the mass.Torsionated and congested spleen appeared. To prevent any further complication open procedure was performed.After spleen was 2160 degree (6 times) splenopexy was performed after a pouch had been formed in retroperitonium.Spleen necrosis developed after operation but no additional intervention was done. Auto-splenectomy condition was managed.

Conclusion:

Acute abdomen developed in CDH patients can show an atypical clinical trial. Torsion of spleen, which has been reduced to abdomen from thorax, rarely occurs as clinically. Only five cases were reported in literature. As seen from our case, in CDH patient with acute abdomen, splenic torsion always has to be reminded and urgent intervention may be needed if necessary.

Keywords: congenital diaphragmatic hernia, spleen, splenic torsion

Poster - 39

Konjenital diyafram hernisinde akut batın

J Naghiyev, E Divarcı, A Çelik, MO Ergün, G Özok
Ege Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Giriş

Konjenital diyafram hernili(KDH) hastalarda uzun dönemde çok çeşitli komplikasyonlarla karşılaşılabilinmektedir.Özellikle daha çok malrotasyonun eşlik etmesi nedeniyle,akut batın tablosu farklı özellikler gösterebilmektedir.Akut batın tablosu ile başvurmuş opere KDH’li hastalarda farklı lokalizasyonda appendisit,brid ileus ve volvolus tablosu ilk akıla gelen klinik nedenlerdendir.Bu çalışmada akut batın tablosu ile başvuran KDH’lı bir hastada çok nadir görülebilecek olan dalak torsiyonu komplikasyonunun sunulması amaçlandı.

Olgu

7 yaş kız hasta 3 gündür başlaya karın ağrısı ve kusma şikayetleriyle acil servise başvurmuş.Hasta karın ağrılarının ara sıra da olduğunu fakat son 3 gün daha şiddetli tarzda olmuş.1 günlük iken kliniğimizde sol taraflı KDH sebebiyle opere edilmiş.Onarım primer yapılmış olup herhangi bir mesh kullanılmamıştır.Hastanın muayenesinde epigastrik ve sol üst kadranda hassasiyet, defans ve ele gelen şişlik saptandı.Acil şartlarda yapılan ultrasonografide, splenomegali(14 cm) and 6 mm çapında appendiks saptanarak appendisit yönünde yorumlanmış.Kan biokimya değerlerinde BK ve CRP değeri artmış olarak saptandı.Ayakta çekilmiş batın grafisinde batın sağ üst kadranda yoğun ince ve kalın barsak gölgeleri izlendi.Hastaya laparoskopik eksplorasyon yapılmasına karar verildi.Göbekten yerleştirilen 5 mmlik porttan 30° optik yardımıyla batına girildi.Pelviste minimal sıvı ve appendiks sağ alt kadranda normal olarak saptandı.Diyafram bütünlüğü intakt fakat batın üst kadrandan başlayarak sol alt kadrana doğru uzayan ve üzeri yoğun omentumla kaplı kitle izlendi.Sol ve sağ alt kadrandan yerleştirilmiş clinch yardımıyla omentum kenara itildi ve altından torsiyone olmuş dalak izlendi.Dalağın konjesyone,frajil ve büyük olması nedeniyle ileri komplikasyonları önlemek için açık yönteme geçilerek dalak detorsiyone edildi.Toplam 6 tam tur detorsiyone edildikten sonra batın arka duvarda poş oluşturularak dala içine yerleştirildi ve splenopeksi uygulandı.Duvar kenarları vicryl sütürler ile tespit edildi.

Sonuç

KDH öykülü hastalarda uzun dönem komplikasyonlar arasında dalak torsiyonu yer alması nedeniyle,bu hastalarda akut batın ayırıcı tanısında dalak torsiyonu düşünülmesi lazım.Literatürde buna benzer sadece 5 vaka bildirimi mevcut olan bu komplikasyona, zamanında doğru müdahele ve tedavi ile ileri morbidite, mortalite önlenmesi açısından önemli.

Anahtar Kelimeler: konjenital diyafram hernisi, dalak, dalak torsiyonu, çocuk, gezici dalak

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...