Close

Video Presentation - 12

Treatment of duodenal web by endoscopy assisted laparoscopic duodenotomy, web excision and Heineke-Mikulicz duodenoplasty that was manifested after foreign body ingestion

MS Arda*, EB Karkın*, Y Aydemir**, H İlhan*
*Eskisehir Osmangazi Uiversity, School of Medicine, Department of Pediatric Surgery
**Eskisehir Osmangazi University, Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Division of Gastroenterology Hepatology

Duodenal web, wind-sock deformity and annular pancreas are the congenital anomalies that are responsible for partial obstruction of upper gastrointestinal system. Feeding difficulties, intermittent vomiting and abdominal pain are the classical symptoms.

In children, it is believed that, if an ingested foreign body (FB) passed through cricopharyngeal region, it could be pupped naturally. However, if it retains in any part of gastrointestinal system, partial obstructive reason should be evaluated.

In this study, a patient with a duodenal web and our minimal invazive approach has been presented even though owing not the significant complain until ingestion of FB (coin) that was not move on during follow up.

Case

A 10-year-old boy who was followed for 3-4 weeks after ingestion a coin which has not moved distal to stomach, has admitted to our department. The coin was removed during endoscopy however, duodenal web just distal to dilated first part of duodenum has been detected. In his deep history, it was realized that he was suffering from abdominal pain and vomiting time to time that was not diagnosed.

Endoscopy assisted, laparoscopic duodenotomy, web excision and Heineke-Mikulicz Duodenoplasty has been performed. With air insufflation through NG tube, while passage to distal intestine was normal, no extravasation was detected as well. Postoperative 3rd day full fed orally. And he did well after a follow up of 1,5 years.

Therefore, long lasting complains such as, vomiting, swallowing or feeding difficulties should be taken into account for partial obstruction of gastrointestinal system.

Endoscopic balloon dilatation, laser or cautery ablation has been in use recently, however there is limited experience in children. Moreover, perforation, secondary or recurrent procedures are the contradiction of the approach. While endoscopic assistance could be helpful for localization the lesion, minimally invasive approach could be protective for inadequate resection and secondary procedures safely.

Keywords: duodenum, web, çocuk, yabancı cisim, laparoskopi, endoskopi

Video Sunum - 12

Yabancı cisim yutma sonrasında saptanan duedonal web’de; Endoskopi destekli laparoskopik duedonotomi, duodenal-web eksizyonu ve heineke-mikulicz duodenoplasti

MS Arda*, EB Karkın*, Y Aydemir**, H İlhan*
*Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Gastroenteroloji Hepatoloji BD

Duodenal web, rüzgâr çorabı deformitesi, anüler pankreas kısmi duodenal obstrüksiyon yapan üst gastrointestinal sistem anomalileridir. Beslenme sorunları, kusma ve karın ağrısı klasik bulgulardır.

Çocuklarda yabancı cisim (YC) yutmalarında krikofarigeal bölgeyi geçebiliyor ise anüsden çıkabileceğine inanılır. Ancak ilerlemede sorun varsa doğumsal kısmi obstrüksiyon yapan neden aranmalıdır.

Bu çalışmada yabancı cisim yutana kadar belirgin yakınması olmayan ancak YC’in mideden distale ilerlememesi nedeniyle saptanan duodenal webe yönelik minimal invaziv yaklaşım sunulmuştur.

Olgu:

10 yaşındaki erkek hasta metal para yutma sonrasında izleme alındı. Yaklaşık 3-4 haftalık izlem sonunda YC’in mideden distale geçmemesi üzerine yapılan endoskopi ile metal para çıkarıldı. Ancak, duodenum birinci kısmında dilatasyon ve hemen distalinde duodenal web saptandı. Geriye dönük olarak anamnezi derinleştirildiğinde nedeni saptanamayan zaman zaman beslenme sonrasında karın ağrısı ve kusma yakınmasının olduğu öğrenildi.

Endoskopi eşliğinde, laparoskopik duodenotomi, web eksizyonu ve ardından Heineke-Mikulicz Duodenoplasti yapıldı. Nazogastrikten verilen havanın distale geçebildiği ve kaçak olmadığının gözlenmesi üzerine işlem sonlandırıldı. Postoperatif 3. gün ağızdan beslenen sorunu olmayan olgunun postoperatif 1.5 yılında sorunsuz izlemine devam edilmektedir.

Uzayan yutma güçlüğü, karın ağrısı, kusma gibi yakınmalarda olduğu gibi; YC’in ilerlememesi durumunda da gastrointestinal sistemde kısmi obstrüksiyon yapan anomaliler aranmalıdır.

Üst gastrointestinal lezyonlarda endoskopik balon, koter veya laser ablasyon son zamanlarda kullanılır olsa da çocuklarda deneyim sınırlıdır. Yetersiz rezeksiyon ve perforasyon da ikincil veya tekrarlayan girişim gerektirebilir.

Bu nedenle çocuk hastalarda; uzayan yutma güçlüğü, kusma, karın ağrısı gibi kronik yakınmalar dikkatle değerlendirmeye alınmalıdır. Endoskopi destekli minimal invaziv yaklaşım lezyonun yerini saptamanıza yardımcı olurken, tekrarlayan girişim gerektirmeden güvenli yaklaşım imkanı sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: duodenum, web, child, foreign body, laparoscopy, endoscopy

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...