Close

Poster - 47

Characterization of lung vasculature in the rat fetus with congenital diaphragmatic hernia

E Aydın*, N Torlak**, B Haberman***, F Lim****
*Department of Pediatric Surgery, Tekirdağ Namık Kemal University School of Medicine, Tekirdağ, Turkey
**Cellular and Molecular Medicine Program, Koç University Graduate School of Health Science
***Division of Pediatric General and Thoracic Surgery, Cincinnati Children’s Hospital Medical Center, Ohio, USA
****Division of Pediatric General and Thoracic Surgery, Cincinnati Children’s Hospital Medical Center, Ohio, USA

Aims: Current literature in the congenital diaphragmatic hernia (CDH) compares the overall mortality of patients. Few studies focus on analyzing the patients who are unstable and could not achieve surgical repair and who could but did not survive after. Hence, this study aims to analyze the effects of various parameters on the timing of death.

Methods: After approval of the ethical committee, a retrospective review was performed on all CDH patients from 2003 to 2016. Patients who were diagnosed with left-sided CDH and expired were included in the study regardless of the cause.

Results: Of the 66 expired patients, 5 were excluded due to right-sided CDH. The study population constituted a total of 61 patients, of which 31 patients expired prior to CDH repair and 30 patients expired at different times after CDH repair. Multinomial regression analysis identified that the need for ECMO cannulation (B=20.257, p=0.000, OR: 62.756, 95%CI 10.600-371.384) and O/E LHR (B=20.376, p=0.000, OR: 70.663, 95%CI 48.716-102.415) values were the independent predictors that influenced mortality in this cohort.

Conclusion: Prenatal pulmonary measurements are the major predictors that determine the severity of the disease in patients with CDH.

Keywords: Congenital diaphragmatic hernia, mortality, LHR, O/E LHR, O/E TLV, postnatal operation

Poster - 47

Doğumsal diyafragma hernisi ne zaman ölümcül?

E Aydın*, N Torlak**, B Haberman***, F Lim****
*Pediatrik Cerrahi Anabilim Dalı, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tekirdağ, Türkiye
**Hücresel ve Moleküler Tıp Programı, Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Türkiye
***Yenidoğan Bilim Dalı. Perinataloji Enstitüsü, Cincinnati Çocuk Hastanesi, Cincinnati, Ohio, ABD
****Pediatrik Genel ve Torasik Cerrahi Bölümü, Cincinnati Çocuk Hastanesi, Cincinnati, Ohio, ABD

Amaç: Doğumsal diyafragma hernisi (DDH) ile ilgili güncel literatür hastaların genel mortalitesini karşılaştırmaktadır. Stabil olamadığı için cerrahi onarımı başaramayan hastalar ile cerrahi onarım gerçekleştirilebilen ancak sonrasında hayatta kalamayan hastaların analizine odaklanan sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı DDH parametrelerinin DDH’ya bağlı ölümlerin zamanlaması üzerindeki etkilerini analiz etmektir.

Yöntem: Etik kurul onayı alındıktan sonra 2003 – 2016 yılları arasında başvuran DDH hastalarının dosyaları geriye doğru incelendi. Sol diyafragma hernisi tanısı alan ve ölen hastalar çalışmaya dahil edildi.

Bulgular:

Toplam 66 hasta DDH’ya bağlı olarak öldü. Bu hastalardan beşi sağ diyafragma hernisi olması nedeni ile çalışmadan çıkarıldı. Kalan 61 hastadan 31’i operasyon öncesinde hayatını kaybederken 30 hasta operasyondan sonra öldü. Multinominal regresyon analizinde ECMO ihtiyacı (B=20.257, p=0.000, OR: 62.756, 95%CI 10.600-371.384) ve O/E LHR (B=20.376, p=0.000, OR: 70.663, 95%CI 48.716-102.415) mortaliteyi öngörmede bağımsız birer parametre olarak saptandı.

Sonuç:

Prenatal akciğer ölçümleri DDH hastalarının mortalitesini belirleyen en önemli parametrelerdir.

Anahtar Kelimeler: Doğumsal diyafragma hernisi, mortalite, LHR, O/E LHR, O/E TLV, postnatal cerrahi

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...