Close

Poster - 4

A rare cause of acute abdomen in children: omental torsion

R Kar, Y Yılmaz, E Şenel
Ankara City Hospital, Children Hospital, Department of Pediatric Surgery, Bilkent, Ankara

Introduction:

Omental torsion is rotation of distal part of omentum around its long axis this is rare cause of acute abdomen in children. in this, omental torsion which was caused of acute abdomen will present.

Case:

17 years-old kid, complain of abdominal pain and anorexia. By evaluation of patient, he had abdominal tenderness. his acute phase reactant was elevated and the diameter of apendix vermiformis was 10 mm (millimeter). We had suspicious of acut apandisitis and patient explored by laparoscopy. Apendix was acute and the end part of omentum was inflamated. The omentum was rotated by long axis of it. Apendectomy and partial omentectomy was aplied. Patient was discharged uneventfuly. Local peritonitis and serositis for apendix; congestion and ischemia for omentum were reported to the pathology material.

Conclution:

Omental torsion is a rare cause of acute abdomen in children. it is difficult to distinguish from other causes of abdominal pain. the literature recomended both conservative treatment or surgical intervention for omental torsion.

Keywords: omental torsion, acute abdomen, pediatric

Poster - 4

Çocuklarda nadir bir akut karın nedeni: omentum torsiyonu

R Kar, Y Yılmaz, E Şenel
Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Bilkent, Ankara

Giriş

Omentum torsiyonu, omentumun uzun aksı etrafında dönmesi sonucu uç bölümünde dolaşım bozukluğu nedeniyle nadir görülen akut karın speblerindendir. Akut karın ön tanısı ile ameliyat edilen ameliyatta omentum torsiyonu saptanan olgu sunulmuştur.

Olgu

17 yaş erkek hasta 4 günlük karın ağrısı ile başvurdu. Yapılan değerlendirmede akut faz yükseliği ve ultrasonografide apendiks çapı ise 10 mm(milimetre) olarak görüldü. Sağ alt kadranda hassasiyet saptanan hasta akut apandisit ön tanısı ile eksplore edildi. Apendiks akut idi ve omentum torsiyone idi. omentum eksize edildi. Apendektomi yapıldı. Hasta ameliyat sonrası 2. günde sorunsuz taburcu edildi. Patoloji materyalinde apendikste lokal peritonit ve serözit, omentumda konjesyon ve iskemi bulguları rapor edildi.

Sonuç:

Çocuklarda akut karın bulgularının nadir de olsa bir nedeni omentum torsiyonu olabilir. muayene ve tetkiklerle diğer karın ağrısı nedenlerinden ayrım yapılması güçtür. literatürde konservatif tedavi veya cerrahi tedavi uygulamaları rapor edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: omentum torsiyonu, akut batın, pediatrik

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...